این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کانال توزیع

کانال توزیع چندگانه

کانال توزیع چندگانه

کانال توزیع چندگانه (Multichannel distribution) به استفاده از دو یا چندین کانال فروش و بازاریابی برای ارتباط شرکت با مشتریان گفته می‌شود.

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله (Multichannel marketing) بکارگیری همزمان شیوه‌ها و ابزارهای ترفیعی و توزیعی در راستای نیل به هدف‌های کسب‌وکار است.

بازاریابی کانال همه کاره

بازاریابی کانال همه‌کاره

بازاریابی کانال همه‌کاره (Omni-channel marketing) استفاده هماهنگ و یکپارچه از چندین کانال برای برقراری ارتباط با مشتریان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com