این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کتاب منابع انسانی سعادت

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal) روشی نظام‌مند جهت بازنگری عملکرد شغلی کارکنان و تعیین سهم نسبی آنها در دستیابی به اهداف سازمان است.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی (Employment) به فرایند کلی شناسایی، جذب، غربال و مصاحبه شغلی برای انتخاب گزینه مناسب برای احراز شغل گفته می‌شود.

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام‌مند و مستمر شاغلین از نظر دانش، مهارت‌ و توانایی‌های مورد نیاز شغلی است که اثربخشی شغلی و امکان ارتقا را افزایش می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com