دسته: آزمون دکتری مدیریت

راهنمای آزمون و منابع کنکور دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه سراسری و آزاد

آزمون دکتری مهندسی صنایع 92

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۲

دانلود سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۱۳۹۲، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

سوالات آزمون دکتری مدیریت 92

آزمون دکتری مدیریت ۹۲

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مجموعه مدیریت سال ۹۲، این مجموعه شامل دو دفترچه سوالات تخصصی مدیریت و سوالات عمومی مدیریت سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

آزمون تافل مدرس

آزمون زبان تافل تربیت مدرس

سوالات آزمون زبان عمومی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹ سوالات زبان تافل مدرس برای آمادگی آزمون دکتری مدیریت و مهندسی صنایع

آزمون دکتری مهندسی صنایع 91

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۱

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۹۱، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

سوالات آزمون دکتری مدیریت 91

آزمون دکتری مدیریت ۹۱

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مدیریت سال ۹۱، این مجموعه شامل دو دفترچه سوالات تخصصی مدیریت و سوالات عمومی مدیریت سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع 90

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۰

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۹۰، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

دانلود سوالات دکتری سال 90

آزمون دکتری مدیریت ۹۰

دانلود سوالات آزمون دکتری متمرکز تخصصی مدیریت سال ۹۰، این مجموعه شامل دو دفترچه سوالات تخصصی مدیریت و سوالات عمومی مدیریت سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com