دسته: آزمون دکتری مدیریت

راهنمای آزمون و منابع کنکور دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه سراسری و آزاد

دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۷

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۹۷، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

آزمون دکتری مهندسی صنایع 96

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۶

دانلود سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۱۳۹۶، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت 96

آزمون دکتری مدیریت ۹۶

دانلود سوالات آزمون دکتری متمرکز تخصصی مدیریت سال ۱۳۹۶، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی وعمومی مدیریت سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

آزمون دکتری مهندسی صنایع 95

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۵

دانلود سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۱۳۹۵، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۵ می‌باشد.

دانلود سوالات دکتری مدیریت 95

آزمون دکتری مدیریت ۹۵

دانلود سوالات آزمون دکتری متمرکز تخصصی مدیریت سال ۱۳۹۵، این مجموعه شامل دو دفترچه سوالات تخصصی مدیریت و سوالات عمومی مدیریت سال ۱۳۹۵ می‌باشد.

ازمون دکتری مهندسی صنایع 94

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۴

دانلود سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

دانلود سوالات دکتری مدیریت 94

آزمون دکتری مدیریت ۹۴

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مجموعه مدیریت و مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی وعمومی مدیریت سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

ازمون دکتری مهندسی صنایع 93

سوالات دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مهندسی صنایع سال ۱۳۹۳، این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی و سوالات عمومی مهندسی صنایع سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

دانلود سوالات دکتری مدیریت 93

آزمون دکتری مدیریت ۹۳

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی متمرکز مجموعه مدیریت سال ۹۳، این مجموعه شامل دو دفترچه سوالات تخصصی مدیریت و سوالات عمومی مدیریت سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com