این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اثربخشی بازاریابی

بازاریابی تلنگر

بازاریابی تلنگر (ناج مارکتینگ)

بازاریابی تلنگر (Nudge marketing) فرآیندی برای برقراری ارتباط با پیام‌های بازاریابی است که با روانشناسی، رفتار مطلوب را تشویق می‌کند.

ممیزی بازاریابی

ممیزی بازاریابی

ممیزی بازاریابی ارزیابی فراگیر، سیستماتیک، مستقل و بی طرفانه از عملکرد بازاریابی سازمان است. این ارزیابی، دسترسی به اهداف را محقق می‌کند.

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه مقاله تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی. این مقاله به صورت تخصصی برای بررسی رابطه هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی تالیف و ترجمه شده است.

پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

دانلود پرسشنامه اثربخشی بازاریابی کاتلر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی را بهبود عملکرد در نحوه بازاریابی با هدف بهینه سازی هزینه‌های بازاریابی برای دستیابی به نتایج بهتر تعریف می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com