اثربخشی بازاریابی

دانلود پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

فایل ورد پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

روایی و پایایی : دارد

منبع : کاتلر

نمونه منبع فارسی و لاتین دارد

سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : فلسفه مشتری مداری، بازاریابی یکپارچه، اطلاعات بازاریابی کافی، جهت گیری استراتژیک، کارایی عملیاتی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی اثربخشی بازاریابی

کاتلر اثربخشی بازاریابی را به عنوان بهبود عملکرد در نحوه بازاریابی در بازار با هدف بهینه سازی هزینه های بازاریابی خود برای دستیابی به نتایج بهتر حتی برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعریف می کند. اثربخشی بازاریابی مفهومی است که به علت ارتباط محکمش با نتایح ارزشمند سازمانی مانند ثبات، رشد بلندمدت، افزایش رضایت مشتری، و کسب مزیت رقابتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه به پیچیدگی این که چه چیزی دقیقا اثربخشی بازاریابی معنی می دهد، تلاش کمی برای توسعه ی ساختار آن انجام گرفته است