پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

دانلود پرسشنامه اثربخشی بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی : دارد

منبع استاندارد: فیلیپ کاتلر

نمونه منبع فارسی و لاتین دارد

سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری‌مداری، بازاریابی یکپارچه، جهت‌گیری استراتژیک، اطلاعات بازاریابی کافی، کارایی عملیاتی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

کاتلر اثربخشی بازاریابی را به عنوان بهبود عملکرد در نحوه بازاریابی در بازار با هدف بهینه سازی هزینه‌های بازاریابی خود برای دستیابی به نتایج بهتر حتی برای اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تعریف می‌کند. اثربخشی بازاریابی مفهومی است که به علت ارتباط محکمش با نتایح ارزشمند سازمانی مانند ثبات، رشد بلندمدت، افزایش رضایت مشتری، و کسب مزیت رقابتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه به پیچیدگی این که چه چیزی دقیقا اثربخشی بازاریابی معنی می‌دهد، تلاش کمی برای توسعه ساختار آن انجام گرفته است.

اثربخشی بازاریابی به مقدار و اندازه تأثیر گذاری استراتژی برگرفته شده و هزینه انجام شده در قبال نتیجه ایده‌آل می‌باشد که در کوتاه یا بلندمدت انجام می‌گیرد. این مقوله ارتباط مستقیمی با بازدهی سرمایه‌گذاری بازاریابی دارد. ایده اثربخشی بازاریابی برای اولین بار توسط رابرت شاو در سال ۱۹۹۰ منتشر شد که در سال ۱۹۹۸ برنده جایزه کتاب مدیریت کسب‌وکار سال شد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش اثربخشی بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله