هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه تخصصی مقاله تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی سازمان‌های شرکتی است. اگرچه مطالعات زیادی در رابطه با اثربخشی از بازاریابی انجام شده است، اما مطالعات زیادی راجع به تعمیم این مفهوم و ارتباط آن با هوش رقابتی در محیط نیجریه انجام نشده است. یک پرسشنامه هوش رقابتی ۳۶ گزینه‌ای برای ارزیابی هوش رقابتی و پرسشنامه اثربخشی بازاریابی در ۱۰۸ سازمان شرکتی در نیجریه تهیه شد و در این مطالعه از اطلاعیه‌های بازار بورس نیجریه بعنوان نمونه استفاده شد. پرسشنامه‌ها به همراه اطلاعات کافی برای سازمان‌ها ارسال شد. پرسشنامه‌های بازگشتی با استفاده از رگرسیون چندگانه و همبستگی غیرپارامتری به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده همبستگی قوی بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی را در سازمان‌های مورد مطالعه نشان داد. مهمترین یافته این مقاله این است که هوشمندی رقابتی باعث بهبود اثربخشی در سازمان‌ها می‌شود. مدیران و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این مطالعه استفاده نمایند. کاربرد این مطالعه برای یک مدیر این است که می‌تواند ارتباط بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار دهد.

در درجه اول، این مقاله آزمون مستقیمی راجع به کاربردی بودن یک پارادایم مدیریتی غربی در سیستم مدیریت نیجریه که فرهنگ متفاوتی دارد به عمل می‌آورد. این مقاله به شکل موثری نتایج گزارش شده راجع به تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی در نیجریه را پالایش می‌کند. بدون شک نتایج بدست آمده در این مطالعه باعث غنای ادبیات مرتبط با هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی می‌شود.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

ترجمه مقدمه مقاله هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

بر خلاف هوش ذهنی و احساسی، هوش رقابتی بر نظارت بر محیط رقابتی تمرکز دارد و هدف آن ایجاد یک هوش عملیاتی است که باعث ایجاد حاشیه رقابتی برای شرکت می‌شود. هوش رقابتی ابزار بسیار مهمی برای برنامه‌ریزی استراتژیک و فرایندهای مدیریتی است. فرایند رسمی بررسی پارادایم استراتژی بازاریابی با عوامل محیطی ارتباط دارد که این مبنایی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و همچنین پارادایم تئوری پردازش اطلاعات است.

از سوی دیگر، هوش رقابتی به گردآوری داده‌ها و اطلاعات از یک منظر بسیار وسیع می‌پردازد. این به شرکت اجاز می‌دهد پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در محیط رقابتی خواهد افتاد. هوش رقابتی باعث می‌شود که سازمان به جای یک حالت واکنشگر، حالتی فعال در پیش‌بینی توسعه بازار داشته باشد. به این ترتیب با بهبود تصمیمات استراتژیک که باعث اثربخشی خوب بازاریابی می‌شود. همچنین قدرت رقابت خود را حفظ نماید. اثربخشی بازاریابی بیان می‌کند که چگونه یک کمپانی می‌تواند با هدف بهبود قدرت بازاریابی خود وارد بازار شود. سپس برای اهداف کوتاه و بلندمدت خود نتایج باز هم بهتری کسب نماید.

دانلود اصل مقاله لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله