پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش بازاریابی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی متعبر : دارد

تعداد گویه‌ها : ۱۵ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

هدف : بررسی ایعاد مختلف هوش بازاریابی در سازمان

ابعاد: مذاکره با مشتریان، مطالعه نشریات تخصصی، تحقیقات بازاریابی، اینترنت، اطلاعات داخلی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش بازاریابی

تعریف مفهومی : هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم‌گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است. منظور از استراتژی‌های شرکت مواردی مانند استفاده از فرصت‌های بازار، نفوذ در بازار یا توسعه سهم بازار است.

به عقیده فیلیپ کاتلر، «هوش بازاریابی»، اطلاعات مناسب و به موقع در ارتباط با بازار است که برای سازمان‌ها بسیار حیاتی است‌. هوش بازاریابی به معنای مهارت سازمان در پردازش، تفسیر و توزیع اطلاعات در بازار یا محیط است. این منجر به تسهیل هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی سریع به تغییرات می‌شود. هوش بازاریابی به عنوان یک فعالیت تخصصی در تحقیقات بازاریابی عنوان شده است.

با این وجود، هوش بازاریابی به عنوان یک حوزه مجزا توسعه یافته است و فعالیت‌های موجود در آن برای کلیه فعالیت‌های تجاری مناسب هستند. هوش بازاریابی را به عنوان فرآیند جمع آوری اطلاعات در حوزه کسب‌وکار و در نتیجه قادر ساختن مسئولین سازمان برای اتخاذ تصمیمات موثر تعریف کرده‌اند. از این رو چنین فرآیندی با ارائه اطلاعات دقیق‌تر شامل درک بهتر فرصت‌های موجود در بازار و آنچه که در بازار رخ می‌دهد، به سازمان کمک می‌کند.

تعریف عملیاتی هوش بازاریابی : در این مطالعه هوش بازاریابی براساس پنج مولفه مذاکره با مشتریان، مطالعه نشریات تخصصی، تحقیقات بازاریابی، اینترنت، اطلاعات داخلی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. همچنین از یک پرسشنامه هوش بازاریابی دارای ۱۵ گویه برای سنجش این عوامل استفاده خواهد شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله