پرسشنامه هوش بازاریابی

مقاله هوش بازاریابی

منبع: هوش بازاریابی نوشته آرش حبیبی و معصومه محمدی نشر پارس مدیر

در محیط رقابتی این دوره فعالات بازار نیازمند یک سیستم هوش بازاریابی اثربخش، نه تنها برای مدیران بازاریابی بلکه برای تمامی مدیران و کارکنان هستند. دلایل بیشماری برای نیاز به دستیابی به هوش بازاریابی برای تمامی کارکنان وجود دارد. هدف هوش بازاریابی مواجهه مدیران با واقعیات اطلاعات و بینشی است که به آنها در تصمیم‌گیری کسب‌وکار کمک می‌کند. هوش بازاریابی هم وابسته به استراتژی سازمان است و هم بر آن تاثیر می‌گذارد بنابراین هوش بازاریابی جزو وظایف مدیران رده بالای سازمان است.

هوش بازاریابی جریان مستمری از اطلاعات در مورد پدیده‌های گوناگون بازار که ممکن است بر موقعیت رقابتی شرکت اثرگذار باشند در اختیار مدیران و سازمان قرار می‌دهد. اطلاعت در اصل توصیفی است و ضرورتاً بر پایه مشاهده قرار دارد و هدف آن روشن کردن مدیران پیرامون موقعیت رقابتی فعالی بازار است. تحقیقات بازاریابی مختص گردآوری و تحلیل داده‌های بازاریابی است. جریان اطلاعات در این حوزه پیوسته و برنامه‌ریزی شده است تا عدم اطمینان همراه با تصمیم‌گیری را کاهش دهد.

تعریف هوش بازاریابی

یک سیستم هوش بازاریابی مجموعه‌از فرایندها و منابع مورد استفاده مدیران برای بدست آوردن اطلاعات روزمره درباره روندهای توسعه کسب و کار در محیطی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. هوش بازاریابی را گردآوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیت‌های درون شرکت می‌دانند.

هوش بازاریابی سیستمی است که ااطلاعات ضروری برای اتخاذ تصمیمات بازاریابی را فراهم می‌کند. هدف بنبادی هوش بازاریابی کمک به مدیران بازاریابی در جهت اخذ تصمیماتی است که هر روزه در حوزه‌های گوناگون مسئولیت‌های سازمانی با آن مواجه هستند.

هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است. منظور از استراتژی‌های شرکت مواردی مانند استفاده از فرصت‌های بازار، نفوذ در بازار یا توسعه سهم بازار است.

هوش بازاریابی یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی می کند، در واقع سیستم هوش بازاریابی مشخص می کند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت می کند و در اختیار سازمان قرار می دهد.

باید بین هوش بازاریابی با هوشمندی رقابتی و هوش کسب و کار تمایز قایل بود. با وجود روابط درهم‌تنیده این سه عامل، باید عنوان کرد هوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و هوش کسب و کار است. بسیاری از اطلاعات هوش رقبا، می تواند در هوش بازاریابی استفاده شود تا به عنوان یک ورودی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه بازاریابی بکار گرفته شود.

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی؛ تعریف و مفهوم آن

مشخصات هوش بازاریابی

ارتباط داشتن: هوش باید برای تصمیم‌گیرندگان اصلی، اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را استخراج و شناسایی کرده و از ارائه اطلاعات نامرتبط اجتناب کند.

قابل‌استفاده بودن: هوش باید در قالبی مناسب، قابل‌درک و قابل‌استفاده برای مدیران باشد تا در آن‌ها انگیزه لازم را ایجاد کند و قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف را دارا باشد.

زمان: هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا او بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ کند. همچنین امنیت آن باید مدنظر باشد و در دسترس رقبا و یا سایر افراد نباشد.

صحت و دقت: هوش باید واقعاً صحیح باشد، تحلیل‌ها به‌درستی انجام‌شده و موجب اعتماد به اطلاعات گردد.

کامل بودن: هوش باید حتی‌الامکان شامل تمام حالات ممکن باشد، به‌طور صحیح تحلیل‌شده و برای تصمیم‌گیرنده واضح و روشن باشد.

اهداف: هوش باید بدون گرایش و انحراف باشد، دیدگاه شخصی باید به‌عنوان نظر شخصی مشخص‌شده و تمرکز بر اهداف سازمانی باشد.

جمع بندی بحث هوش بازاریابی

مدیران بازاریابی از هوش بازاریابی که از طرف مشتریان به دست می آورند نیز استفاده می کنند. این دست از اطلاعات در مقیاس هوش بازاریابی چیزی بسیار فراتر از نام، آدرس و آدرس ایمیل مشتریان می باشد. به عنوان مثال، یک مدیر بازاریابی ممکن است مجموعه ای از اطلاعات جزئی در رابطه با مشتریان کلیدی، شامل متوسط سن، متوسط درآمد، تحصیلات و میزان هزینه کرد آنها در هر بار مراجعه برای خرید را در اختیار داشته باشند. این مدیران از این اطلاعات می توانند برای ایجاد پروفایل هایی برای مشتریان و حتی برنامه ریزی برای جلب مصرف کننده گانی که جزء مشتریان فعلی آنها نیستند استفاده کنند.

شرکت های کوچک اغلب از هوش رقابتی برای انجام تجزیه و تحلیل ماتریس سوات (SWOT) شرکت ها و مقایسه نتایج با نقاط قوت قوت و ضعف رقبای کلیدی خود استفاده می کنند و سپس اطلاعات حاصل را برای تشخیص فرصت های موجود در بازار به کار می برند. به عنوان مثال، یک شرکت ارائه دهنده خدمات لوله کشی ممکن است از این اطلاعات برای داشتن کانال های توزیع گسترده تر در بازار بهره ببرد. سپس ممکن است از آن کانال های توزیع، شامل نمایشگاه محصولات و خدمات و فروشگاه های خرده فروشی، جهت قرار دادن بیشتر محصولات خودشان در دید مشتری استفاده کنند. بطور مشابه یک شرکت کوچک که در زمینه خدمات مشتری از قدرت و توانایی خوبی برخوردار است این توانایی خود را ممکن است بطور برجسته بر روی وبسایت ها، بروشورها و دیگر محتوای چاپی خود انعکاس دهد.

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی همراه با پنج بعد و ۱۵ گویه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

3000 تومان – خرید