پرسشنامه هوش بازاریابی

هوش بازاریابی تحلیل و تفسیر دقیق و اصولی اطلاعات بازار هدف جهت اخذ تصمیمات صحیح و قابل اتکا توسط شرکت تعریف می‌شود. این اطلاعات شامل تحلیل داده‌هایی است که به صورت روزمره در بازارهای فعالیت شرکت گردآوری می‌شود. هوشمندی بازار به مدیران کمک می‌کند تا با تدوین استراتژی مناسب به مزیت رقابتی دست پیدا نمایند.

در محیط رقابتی این دوره فعالات بازار نیازمند یک سیستم هوش بازاریابی اثربخش، نه تنها برای مدیران بازاریابی بلکه برای تمامی مدیران و کارکنان هستند. دلایل بیشماری برای نیاز به دستیابی به هوشمندی رقابتی برای تمامی کارکنان وجود دارد. هدف هوش بازاریابی مواجهه مدیران با واقعیات اطلاعات و بینشی است که به آنها در تصمیم‌گیری کسب‌وکار کمک می‌کند. هوشمندی بازار هم وابسته به استراتژی سازمان است و هم بر آن تاثیر می‌گذارد. بنابراین هوش بازاریابی جزو وظایف مدیریت ارشد سازمان است.

هوشمندی بازار جریان مستمری از اطلاعات در مورد پدیده‌های گوناگون بازار که ممکن است بر موقعیت رقابتی شرکت اثرگذار باشند در اختیار مدیران و سازمان قرار می‌دهد. اطلاعت در اصل توصیفی است و ضرورتاً بر پایه مشاهده قرار دارد. هدف آن روشن کردن مدیران پیرامون موقعیت رقابتی فعالی بازار است. تحقیقات بازاریابی مختص گردآوری و تحلیل داده‌های بازاریابی است. جریان اطلاعات در این حوزه پیوسته و برنامه‌ریزی شده است تا عدم اطمینان همراه با تصمیم‌گیری را کاهش دهد.

تعریف هوش بازاریابی

یک سیستم هوش بازاریابی مجموعه‌از فرایندها و منابع مورد استفاده مدیران برای بدست آوردن اطلاعات روزمره درباره روندهای توسعه کسب‌وکار در محیطی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. این نوع هوش را گردآوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیت‌های درون شرکت می‌دانند.

هوش بازاریابی سیستمی است که ااطلاعات ضروری برای اتخاذ تصمیمات بازاریابی را فراهم می‌کند. هدف بنبادی آن کمک به مدیران بازاریابی در جهت اخذ تصمیماتی است که هر روزه در حوزه‌های گوناگون مسئولیت‌های سازمانی با آن مواجه هستند.

هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم‌گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است. منظور از استراتژی‌های شرکت مواردی مانند استفاده از فرصت‌های بازار، نفوذ در بازار یا توسعه سهم بازار است.

هوشمندی بازار یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم‌انداز سازمان کمک شایانی می‌کند، در واقع سیستم هوش بازاریابی مشخص می‌کند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت می‌کند و در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

باید بین هوش بازاریابی با هوشمندی رقابتی و هوش کسب‌وکار تمایز قایل بود. با وجود روابط درهم‌تنیده این سه عامل، باید عنوان کرد هوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و هوش کسب‌وکار است. بسیاری از اطلاعات هوش رقبا، می‌تواند در هوش بازاریابی استفاده شود تا به عنوان یک ورودی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه بازاریابی بکار گرفته شود.

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی؛ تعریف و مفهوم آن

مشخصات هوش بازاریابی

ارتباط داشتن: هوش باید برای تصمیم‌گیرندگان اصلی، اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را استخراج و شناسایی کرده و از ارائه اطلاعات نامرتبط اجتناب کند.

قابل‌استفاده بودن: هوش باید در قالبی مناسب، قابل‌درک و قابل‌استفاده برای مدیران باشد تا در آن‌ها انگیزه لازم را ایجاد کند و قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف را دارا باشد.

زمان: هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا او بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ کند. همچنین امنیت آن باید مدنظر باشد و در دسترس رقبا و یا سایر افراد نباشد.

صحت و دقت: هوش باید واقعاً صحیح باشد، تحلیل‌ها به‌درستی انجام‌شده و موجب اعتماد به اطلاعات گردد.

کامل بودن: هوش باید حتی‌الامکان شامل تمام حالات ممکن باشد، به‌طور صحیح تحلیل‌شده و برای تصمیم‌گیرنده واضح و روشن باشد.

اهداف: هوش باید بدون گرایش و انحراف باشد، دیدگاه شخصی باید به‌عنوان نظر شخصی مشخص‌شده و تمرکز بر اهداف سازمانی باشد.

این نوع از هوشمندی به مدیران ارشد سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری را در شرایط رقابتی اخذ کنند. بنابراین در واقع این هوشمندی به تقویت هوش مدیریتی و هوش سازمانی منجر می‌شود. در چنین شرایط مدیران عالی می‌توانند به هدف اثربخشی بازاریابی دست پیدا کنند.

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی همراه با پنج بعد و ۱۵ گویه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

جمع بندی بحث

مدیران بازاریابی از هوش بازاریابی که از طرف مشتریان به دست می‌آورند نیز استفاده می‌کنند. این دست از اطلاعات در مباحث هوشمندی تجاری چیزی بسیار فراتر از نام، آدرس و آدرس ایمیل مشتریان می‌باشد. به عنوان مثال، یک مدیر بازاریابی ممکن است مجموعه‌ای از اطلاعات جزئی در رابطه با مشتریان کلیدی، شامل متوسط سن، متوسط درآمد، تحصیلات و میزان هزینه کرد آنها در هر بار مراجعه برای خرید را در اختیار داشته باشند. این مدیران از این اطلاعات می‌توانند برای ایجاد پروفایل هایی برای مشتریان و حتی برنامه‌ریزی برای جلب مصرف‌کننده گانی که جزء مشتریان فعلی آنها نیستند استفاده کنند.

شرکت‌های کوچک اغلب از هوش رقابتی برای انجام تجزیه و تحلیل ماتریس سوات (SWOT) شرکت‌ها و مقایسه نتایج با نقاط قوت قوت و ضعف رقبای کلیدی خود استفاده می‌کنند. سپس اطلاعات حاصل را برای تشخیص فرصت‌های موجود در بازار به کار می‌برند. به عنوان مثال، یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات ممکن است از این اطلاعات برای داشتن کانال‌های توزیع گسترده تر در بازار بهره ببرد. سپس ممکن است از آن کانال‌های توزیع، شامل نمایشگاه محصولات و خدمات و فروشگاه‌های خرده فروشی، جهت قرار دادن بیشتر محصولات خودشان در دید مشتری استفاده کنند. بطور مشابه یک شرکت کوچک که در زمینه خدمات مشتری از قدرت و توانایی خوبی برخوردار است. این توانایی خود را ممکن است بطور برجسته بر روی وبسایت ها، بروشورها و دیگر محتوای چاپی خود انعکاس دهد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله