این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی رابطه ای

درگیری مشتریان (مشارکت مشتریان)

درگیری مشتریان (مشارکت مشتری)

درگیری مشتریان Customer Engagement (CE) یک ارتباط در کسب‌وکار است که بر رابطه میان مشتریان و ذی‌نفعان خارجی با سازمان از طریق کانال‌های مختلف دلالت دارد.

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتری Customer retention به توانایی یک شرکت برای حفظ مشتریان در یک بازه زمانی مشخص با شیوه‌های بازاریابی رابطه‌ای اشاره دارد.

پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند (رابطه‌ای)

پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند یا بازاریابی رابطه‌ای دارای ابعاد مشتری‌محوری، اعتماد، سفارشی سازی و ارتباطات بلندمدت همراه با روایی و پایایی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com