این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل استراتژیک

تحلیل سوات منابع انسانی

تحلیل سوات منابع انسانی

تحلیل سوات منابع انسانی روشی نظام‌مند برای تصمیم‌گیری راهبردی پیرامون مدیریت کارکنان براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است.

تحلیل SOAR

تحلیل SOAR

تحلیل SOAR ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک است که می‌تواند برای کمک به سازمان در ایجاد و اجرای استراتژی خود مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل ذی‌نفعان

تحلیل ذی‌نفعان

تحلیل ذی‌نفعان روش نظام‌مندی برای گردآوری و تحلیل کمی و کیفی اطلاعات در راستای تعیین کسانی است که علایق آنها باید در طول پروژه، به حساب آورده شوند.

ذی‌نفعان سازمانی

ذی‌نفعان سازمانی

ذی‌نفعان سازمانی به افرادی گفته می‌شود که منافع مشخصی از سازمان دارند و می‌توانند بر عملکرد سازمان تاثیر گذاشته یا از آن تاثیر بپذیرند.

ارزیابی استراتژیک PESTEL

ارزیابی استراتژیک PESTEL

ارزیابی استراتژیک PESTEL یک ابزار مدیریت استراتژیک است که برای تحلیل راهبردی براساس شش بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی و قانونی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com