این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل کیفی دکتری

روش تحقیق پدیدارشناسی

روش پدیدارشناسی

پدیدارشناسی مطالعه فلسفی ساختارهای تجربه و آگاهی پیرامون پدیده مورد مطالعه از دیدگاه افراد دست اول است که توسط ادموند هوسرل معرفی شد.

آموزش تحلیل کیفی دکتری مدیریت

تحلیل کیفی

تحلیل کیفی (Qualitative Analysis) شیوه‌ای نظام‌مند برای تجزیه‌وتحلیل داده‌هایی با ماهیت کیفی است و مقوله‌های زیربنایی پدیده مورد مطالعه را بازنمایی می‌کند.

مدل پارادایمی

مدل پارادایمی

مدل پارادایمی (Paradigmatic model) نشان‌دهنده عوامل علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای پدیده محوری و راهبردهای لازم برای دستیابی به پیامدها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com