این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک دیمتل

آموزش تکنیک دیمتل

دیمتل (DEMATEL)

دیمتل (DEMATEL) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش تکنیک دیمتل

دیمتل فازی

دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) روشی برای شناسایی الگوی روابط علی میان معیارهای تصمیم‌گیری با رویکرد استنتاج فازی است. نوشته آرش حبیبی

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL : در این ویدیوی آموزشی کاربرد تکنیک دیمتل در حل مسائل به روش ترکیبی فرایند تحلیل شبکه DANP آموزش داده شده است.

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL) ابزاری استاندارد است که در قالب یک ماتریس مربع روابط میان معیارهای شناسایی شده را از دیدگاه پنل خبرگان می‌سنجد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com