این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک ANP

فرایند تحلیل شبکه ANP

مقاله ANP با ترجمه فارسی

مقاله ANP با ترجمه فارسی : چند مقاله انگلیسی فرایند تحلیل شبکه ANP با ترجمه فارسی به همراه توضیح تکنیک فرایند تحلیل شبکه ارائه شده است.

مقایسه AHP و ANP

مقایسه AHP و ANP

مقایسه AHP و ANP و کاربرد مدل‌های AHP و ANP توسط ارائه کننده طرح مفهومی، آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

فرایند تحلیل شبکه ANP

فرایند تحلیل شبکه ANP

فرایند تحلیل شبکه ANP یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که برای حل مشکلات تکنیک AHP با تعیین روابط میان عناصر توسط توماس ساعتی ارائه شد.

فرایند تحلیل شبکه ANP

آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه

آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP با رویکردی کاربردی برای تشریح روابط میان معیارها، زیرمعیارها و خوشه های تصمیم گیری پیرامون اولویت گزینه ها

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com