این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مجذورات جزیی

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر دردسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com