کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

معرفی کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

خرید کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

نام کتاب : کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

نویسندگان : محمد عباس‌زاده و همکاران

ناشر : دانشگاه ارومیه

تعداد صفحات : ۲۲۶ صفحه

کتاب مدل یابی به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری توسط دکتر میرمحمد سید عباس زاده، جواد امانی، هیمن خضری و قاسم پاشوی تدوین شده است. این کتاب نخستین کوشش جهت معرفی تکنیک حداقل مربعات جزئی یا PLS به جامعه تحقیقی کشور محسوب می‌شود. تکنیک حداقل مربعات جزئی چون بسیاری از پیش فرض های تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری را ندارد بنابراین در جوامع آکادمیک و بویژه مدیریت و علوم رفتاری جای خود را پیدا کرده است. مقدمه کتاب برای دانلود قرار داده شده است. همچنین اصل کتاب نیز از کتابخانه سایت کتابیران قابل خریداری است.

دانلود مقدمه کتاب PLS

آشنایی با جواد امانی

آدرس مکاتبه: mj.amani[at]gmail.com

جواد امانی از پژوهشگران فعال پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر بسیاری از دستاوردهای علمی خود را به رایگان در اختیار پژوهشگران این پایگاه قرار داده است. امانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران و رتبه نخست آزمون نهائی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز می‌باشد. مطالعات این پژوهشگر در زمینه تکنیک‌های جدید مدل‌یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی برای دانشجویان مدیریت و علوم رفتاری بسیار حائز اهمیت است. همچنین روش کار با نرم‌افزار AMOS نیز توسط وی منتشر شده که به رایگان از طریق پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر قابل دسترس است.

معرفی مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی یا PLS-PM

تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم‌افزار AMOS