این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مجذورات جزیی

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3 : دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزر اسمارت پی ال اس سه نسخه حرفه‌ای با قابلیت استفاده بدون محدودیت برای حداقل مربعات جزئی

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون (WPLS) یک شیوه اصلاح شده از مدل سازی مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است که وزن‌های نمونه را همراه خود دارد و بسیار مهم است.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

در روش حداقل مربعات جزئی برای پی بردن به معناداری تفاوت میان ضرایب مسیر میان متغیرها در گروه‌های مختلف از تحلیل چندگروهی PLS-MGA استفاده می‌شود.

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد یا Importance-Performance Analysis Map رویه‌ای در نرم افزار Smart PLS است که با نام IPMA شناخته می‌شود.

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS : برای انجام حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT ذخیره شود.

دانلود نرم افزار Visual PLS

نرم افزار Visual PLS

نرم افزار Visual PLS برنامه‌ای کاربردی و رایگان برای حل مسائل حداقل مربعات جزئی برمبنای محاسبات بازنمونه‌گیری و استفاده مجدد نمونه می‌باشد.

نرم افزار Smart PLS 4

نرم افزار Smart PLS

دانلود رایگان و مستقیم نرم افزار Smart PLS : دانلود نرم افزار Smart PLS 2 همراه با روش فعالسازی، جزوه آموزشی کامل نرم افزار پی ال اس

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم افزار Smart PLS

آموزش نرم افزار Smart PLS : انجام حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com