این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مجذورات جزیی

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3 : دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزر اسمارت پی ال اس سه نسخه حرفه‌ای با قابلیت استفاده بدون محدودیت برای حداقل مربعات جزئی

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون (WPLS) یک شیوه اصلاح شده از مدل سازی مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است که وزن‌های نمونه را همراه خود دارد و بسیار مهم است.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چندگروهی (MGA)

تحلیل چندگروهی (MGA) برای آزمون معناداری تفاوت ضریب مسیر سازه‌ها براساس گروه‌های گوناگون را در حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA) امکان سنجش عمکلرد هر یک از سازه‌ها را در مدل‌های ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS : برای انجام حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT ذخیره شود.

دانلود نرم‌افزار Visual PLS

نرم‌افزار Visual PLS

نرم‌افزار Visual PLS برنامه‌ای کاربردی و رایگان برای حل مسائل حداقل مربعات جزئی برمبنای محاسبات بازنمونه‌گیری و استفاده مجدد نمونه می‌باشد.

نرم‌افزار Smart PLS 4

نرم‌افزار Smart PLS

دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزار Smart PLS : دانلود نرم‌افزار Smart PLS 2 همراه با روش فعالسازی، جزوه آموزشی کامل نرم‌افزار پی ال اس

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS تابع اصول و قوانین روشنی است و نباید اینگونه برداشت شود که روش حداقل مربعات جزیی برای هر حجمی قابل استفاده است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم‌افزار Smart PLS

آموزش نرم‌افزار Smart PLS: حداقل مربعات جزئی (Partial Least Squares) به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com