تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد در نرم افزار PLS

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد در نرم افزار PLS نوشته جوزف هیر ترجمه عادل آذر

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد یا Importance-Performance Analysis Map رویه‌ای در نرم افزار Smart PLS است که با نام IPMA شناخته می‌شود. خصیصه کلیدی رویکرد PLS-SEM استخراج مقادیر متغیرهای پنهان است. تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در بسط یافته‌های نتایج اساسی PLS-SEM با استفاده از متغیرهای پنهان مفید است. این توسعه مبتنی بر برآوردهای حداقل مربعات جزئی از روابط مدل مسیری است و یک بعد دیگر به تحلیل اضافه می‌کند مه مقادیر متوسط متغیرهای پنهان را در نظر می‌گیرد.

برای یک متغیر پنهان درون‌زای معین که یک سازه کلیدی هدف را نشان می‌دهد، IPMA اثرات کل مدل ساختاری (اهمیت) و مقادیر متوسط متغیرهای پنهان را مقابه می‌دهد تا حوزه‌های پراهمیت برای بهبود قعالیت‌های مدیریتی (یا تمرکز خاصی از مدل) را مشخص کند. بطور مشخص، نتایج این تحلیل امکان شناسایی تعیین کننده‌هایی با اهمیت نسبتاً بالا و عملکرد نسبتاً پایین را فراهم می‌کنند. حوزه‌های مهی از بهبود که در ادامه توسط فعالیت‌های مدیریتی و بازاریابی می‌توانند بررسی شوند.

نحوه انجام تحلیل IPMA در نرم افزار PLS

در نسخه شماره ۲ نرم افزار Samrt PLS امکان محاسبه مستقیم تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد وجود ندارد اما در نسخه شماره ۳ می‌توانید بطور مستقیم از این رویه استفاده کنید.

جزوه آموزشی IPMA شامل موارد زیر است:

  • فایل داده برای تمرین تحلیل IPMA
  • آموزش محاسبه دستی تحلیل IPMA در نرم افزار Samrt PLS 2
  • آموزش محاسبه دستی تحلیل IPMA در نرم افزار Samrt PLS 2
  • آموزش به زبان فارسی و براساس کتاب دکتر آذر در ۱۰ صفحه تهیه شده است.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله