تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA) امکان سنجش عمکلرد هر یک از سازه‌ها را در مدل‌های ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد. رویه سنجش اهمیت و عمکلرد سازه‌های از نسخه شماره سه در نرم‌افزار Smart PLS فراهم گردید.

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد برگردان پارسی Importance-Performance Analysis Map است که با فرم کوتاه IPMA نمایش داده می‌شود. ویژگی کلیدی رویکرد PLS-SEM استخراج مقادیر متغیرهای پنهان است. تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در بسط یافته‌های نتایج اساسی PLS-SEM با استفاده از متغیرهای پنهان مفید است. این توسعه مبتنی بر برآوردهای حداقل مربعات جزئی از روابط مدل مسیری است و یک بعد دیگر به تحلیل اضافه می‌کند مه مقادیر متوسط متغیرهای پنهان را در نظر می‌گیرد.

برای یک متغیر پنهان درون‌زای معین که یک سازه کلیدی هدف را نشان می‌دهد، IPMA اثرات کل مدل ساختاری (اهمیت) و مقادیر متوسط متغیرهای پنهان را مقابه می‌دهد تا حوزه‌های پراهمیت برای بهبود قعالیت‌های مدیریتی (یا تمرکز خاصی از مدل) را مشخص کند. بطور مشخص، نتایج این تحلیل امکان شناسایی تعیین کننده‌هایی با اهمیت نسبتاً بالا و عملکرد نسبتاً پایین را فراهم می‌کنند. حوزه‌های مهی از بهبود که در ادامه توسط فعالیت‌های مدیریتی و بازاریابی می‌توانند بررسی شوند.

آموزش تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA)در نرم‌افزار PLS

منبع: کتاب حداقل مربعات جزئی نوشته جوزف هیر ترجمه عادل آذر

در نسخه شماره ۲ نرم‌افزار Samrt PLS امکان تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد وجود ندارد اما در نسخه شماره ۳ می‌توانید بطور مستقیم از این رویه استفاده کنید.

جزوه آموزشی IPMA شامل موارد زیر است:

  • فایل داده برای تمرین تحلیل IPMA
  • آموزش محاسبه دستی تحلیل IPMA در نرم‌افزار Samrt PLS 2
  • آموزش محاسبه دستی تحلیل IPMA در نرم‌افزار Samrt PLS 2
  • آموزش به زبان فارسی و براساس کتاب دکتر آذر در ۱۰ صفحه تهیه شده است.

منبع برای مطالعه بیشتر در سایت سازنده نرم‌افزار:

https://www.smartpls.com/documentation/algorithms-and-techniques/ipma/

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله