این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دلفی فازی

آموزش غربالگری فازی

غربالگری فازی

غربالگری فازی روشی است که توسط رونالد یاگر برای انتخاب معیارهای با اهمیت در میان معیارهای موجود ارائه شده است و براساس عملگر OWA طراحی شده است.

پرسشنامه دلفی

پرسشنامه تکنیک دلفی

دانلود نمونه پرسشنامه دلفی و نمونه پرسشنامه تکنیک دلفی فازی همراه با آموزش روش تهیه یک پرسشنامه صحیح برای تکنیک دلفی برای دانشجویان مدیریت

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

آموزش تکنیک دلفی فازی : الگوریتم اجرایی و آموزش کامل با استفاده از اعداد فازی مثلثی، روش فازی‌سازی، فازی‌زدایی و غربالگری داده ها و پیش بینی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com