این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دیمتل

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL رویکردی نظام‌مند و علمی است که برای مدلسازی و طراحی الگوهای اکتشافی در مدیریت و علوم اجتماعی مناسب است.

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل DEMATEL

تکنیک دیمتل DEMATEL یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل فازی

آموزش کامل تکنیک دیمتل فازی fuzzy dematel آرش حبیبی جهت شناسایی الگوی روابط میان معیارهای تصمیم گیری با استفاده از اعداد فازی مثلثی

آموزش تکنیک دیمتل

پرسشنامه تکنیک دیمتل DEMATEL

طراحی پرسشنامه تکنیک دیمتل DEMATEL و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com