این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری

رهبری هوشمند

رهبری هوشمند

رهبری هوشمند شیوه‌ای برای هدایت سرمایه انسانی سازمان براساس مدیریت مشارکتی و با رویکردی مبتنی بر تفکر سیستمی به صورت اثربخش می‌باشد.

رهبری کارآفرینانه

رهبری کارآفرینانه

رهبری کارآفرینانه شیوه‌ای برای اعمال نفوذ و هدایت کسب‌وکارهای کارآفرینی است که به افزایش خلاقیت، ایده‌های نو و نوآوری سازمانی منجر می‌شود.

منابع قدرت رهبری

منابع قدرت رهبری

منابع قدرت رهبری در یک سازمان شامل منابعی است که رهبران سازمان‌ها برای اعمال نفوذ در زیردستان و هدایت آنها در راستای اهداف استفاده می‌کنند.

رهبری دیجیتال

رهبری دیجیتال

رهبری دیجیتال (Digital leadership) استفاده استراتژیک از منابع دیجیتالی سازمان برای دستیابی به اهداف کسب‌وکار با محوریت فناوری­‌های تحول‌­آفرین است.

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو (LMX)

مبادله رهبر-پیرو یکی از سبک‌های رهبری سازمانی است که بر ارتباطات دوسویه رهبران با کارکنان تاکید دارد و متضمن مفهوم مدیریت مشارکتی می‌باشد.

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار (Servant leadership) فلسفه و سبک رهبری است که هدف آن ارائه خدمت به کارکنان سازمان از سوی مقام‌های مافوق می‌باشد.

پرسشنامه رهبری چندعاملی

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ) مقیاسی استاندارد و دارای روایی و پایایی است که برای سنجش روابط رهبر-پیرو در سازمان‌های بزرگ استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com