این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ریسک مدیریت پروژه

ریسک‌پذیری

ریسک‌پذیری

ریسک‌پذیری Risk taking یک صفت درونی در افراد است که بر پذیرش خطرات برای دستیابی به منافع بیشتر تاثیر می‌گذارد که در مدیریت اهمیت دارد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک (Risk management) شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی مخاطرات سازمانی با هدف کمینه‌سازی، کنترل یا حذف اثرات آنها در سازمان است.

پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر دارای ۱۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با تفسیر

تکنیک FMEA

روش FMEA (حالت شکست و تحلیل اثرات)

روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA) یک روش نظام‌مند، پیشرو و کاربردی برای شناسایی و ارزیابی ریسک و پیامدهای غفلت از خطرات است.

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com