پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

ابعاد: ریسک فنی، کیفی، عملکردی،‌ ریسک درونی،‌ ریسک مدیریتی و ریسک بیرونی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

ابعاد: ریسک مالی، مدیریتی، سازمانی، تولید، بازاریابی و فنی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی ریسک مدیریت پروژه

مدیریت ریسک : مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

مدیریت ریسک پروژه : هر پروژه در طول عمر خود (از ابتدای شروع کار تا انتهای آن و رسیدن به اهداف تعیین‌شده) با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها همان عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند. این خطرات می‌توانند باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.

ریسک در ادبیات مدیریت پروژه به معنای اتفاقاتی غیر قطعی در آینده است که می توانند یک فرصت یا تهدید برای پروژه باشد. اگر بنا باشد فرصت ها و تهدیدها به حال خود گذاشته شوند، بسیاری از مشکلات که می شد با هزینه یا توجه مختصر از بین بروند گریبان گیرمان خواهند شد. در این صورت فرصت‌های با ارزشی که می‌توانستند تبدیل به منفعت شوند از بین خواهند رفت. به همین خاطر باید اقداماتی برای جذب و دفع آن ها انجام داد. این مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را تشکیل می دهند.