پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

مقیاس شماره ۱

ابعاد: ریسک فنی، کیفی، عملکردی،‌ ریسک درونی،‌ ریسک مدیریتی و ریسک بیرونی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

مقیاس شماره ۲

ابعاد: ریسک مالی، مدیریتی، سازمانی، تولید، بازاریابی و فنی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی ریسک مدیریت پروژه

مدیریت ریسک : مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. این شیوه مدیریت عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

مدیریت ریسک پروژه : هر پروژه در طول عمر خود (از ابتدای شروع کار تا انتهای آن و رسیدن به اهداف تعیین‌شده) با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها همان عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند. این خطرات می‌توانند باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.

ریسک در ادبیات مدیریت پروژه به معنای اتفاقاتی غیر قطعی در آینده است که می‌توانند یک فرصت یا تهدید برای پروژه باشد. اگر بنا باشد فرصت‌ها و تهدیدها به حال خود گذاشته شوند، بسیاری از مشکلات که می‌شد با هزینه یا توجه مختصر از بین بروند گریبان گیرمان خواهند شد. در این صورت فرصت‌های با ارزشی که می‌توانستند تبدیل به منفعت شوند از بین خواهند رفت. به همین خاطر باید اقداماتی برای جذب و دفع آن‌ها انجام داد. این مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله