این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سکوت سازمانی

پرسشنامه آوای سازمانی

پرسشنامه آوای سازمانی

دانلود پرسشنامه آوای سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل ۱۸ گویه طیف لیکرت همراه با تعریف عملیاتی و مفهومی

سکوت سازمانی

سکوت سازمانی

سکوت سازمانی Organizational silence زمانی رخ می‌دهد که کارکنان به صورت هدفمند از ارائه اطلاعات و دیدگاه‌ها به سازمان اجتناب می‌کنند.

آوای سازمانی

آوای سازمانی

آوای سازمانی Organizational voice اشاره به بیان دیدگاه کارکنان با هدف ابراز نارضایتی، همبستگی جمعی، مشارکت در تصمیم یا حفظ روابط متقابل است.

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا دارای ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین دارای ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com