پرسشنامه آوای سازمانی

دانلود پرسشنامه آوای سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

روایی و پایایی : دارد

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

منبع: پرسشنامه استاندارد هامس

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تشویق، امنیت و کارآمدی

تعریف مفهومی و عملیاتی آوای سازمانی

آوای سازمانی اشاره به بیان دیدگاه کارکنان با هدف ابراز نارضایتی، همبستگی جمعی، مشارکت در تصمیم یا حفظ روابط متقابل است. نخستین بار هیرشمن به سال ۱۹۷۰ از اصطلاح آوای سازمانی استفاده کرد و این مفهوم را به صورت هرگونه تلاش برای تغییر، به جای فرار از مسائل قابل اعتراض تعریف کرد. او اظهار داشت که کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترک سازمان یا بیان نارضایتی از خود واکنش نشان می‌دهند. پس از آن مطالعات روی این مفهوم و عوامل موثر بر آن در تئوری‌های مدیریت گسترش یافت. آوا را بعنوان ابراز شفاهی ایده‌ها، اطلاعات و نظرات راجع به کار با انگیزه‌ی مثبت تشریک مساعی، بصورت غیرانفعالی، مثبت و دیگرخواهانه در سازمان تعریف کرده‌اند. این پرسشنامه شامل سه بعد می‌باشد:

  • تشویق (encouragement)
  • ایمنی (safety)
  • کارآمدی یا سودمندی (efficacy)

در ادبیات مدیریت و سازمان، واژه آوای به عنوان صریح صحبت کردن و بیان شفاهی ایده ها، اطلاعات، نقطه نظرات راجع به کار، فرایندها، مسائل و مشکلات و همچنین قضاوت و ارزیابی سیستم و مدیریت می‌باشد. بنابراین، این اظهارات ممکن است غیر انفعالی، مثبت و دیگرخواهانه باشند. این مقوله در برابر پدیده مخرب سکوت سازمانی قرار دارد. سکوت سازمانی زمانی رخ می‌دهد که کارکنان به صورت هدفمند از ارائه اطلاعات و دیدگاه‌ها به سازمان اجتناب می‌کنند. سازمان­ها به منظور بقا  به افرادی نیاز دارند که نسبت به چالش­های محیط اطراف خود مسئول باشند و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانسته‌های خود واهمه نداشته باشند. با وجود تمرکز ادبیات مربوط به نیروی انسانی بر توانمند­سازی وکانالهای ارتباطی باز، بسیاری از کارکنان گزارش کرده­اند که از ارائه نظر و دیدگاه­های خود جلوگیری می‌کنند. با استفاده از پرسشنامه آوای سازمانی می‌توانید این مقوله کلیدی در سازمان را موردسنجش قرار دهید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله