این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب عملکرد مالی

مدیریت هزینه

مدیریت هزینه

مدیریت هزینه Cost Management به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان و کاهش هزینه‌های کلی می‌باشد.

عملکرد مالی

عملکرد مالی

عملکرد مالی Financial performance مقیاسی عینی است که نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان از دارایی‌هایش برای ایجاد درآمد استفاده کرده است.

پرسشنامه جذب نقدینگی

پرسشنامه جذب نقدینگی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر با طیف لیکرت ۵ درجه برای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها از پایگاه پارس مدیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com