پرسشنامه جذب نقدینگی

دانلود پرسشنامه جذب نقدینگی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۱۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

ابعاد :تعهدات، سرمایه‌گذاری، عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی

تعریف مفهومی پرسشنامه جذب نقدینگی

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. تامین و مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسایی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می‌باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می‌گیرد. با توجه به ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر لزوم‌ تمرکز بیشتر بر روی مدیریت نقدینگی و تنظیم منابع و مصارف خود،به نحوی که در اعطای تسهیلات صرفاً از منابع قابل تجهیز خود بهره‌برداری کنند و از به‌کارگیری‌ منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند، اهمیت موضوع مدیریت‌ نقدینگی بیش از پیش احساس می‌شود.

با عنایت به اهمیت مدیریت مناسب نقدینگی در بانک‌داری بدون ربا، به مدیریت شعب بانکی پیشنهاد می‌شود با مدیریت هوشمندانه تر مقادیر نقدینگی، از بیهوده هدر رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری جلوگیری نموده و مقادیر نقدینگی مازاد را برای مصارف سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به کار گیرند. از این جهت در آمدهای بیشتری برای بانک کسب نموده و سایر اهداف سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات را نیز جامه عمل بپوشاند.

در طرف دیگر مدیریت نقدینگی کار آمد، ما را دررسیدن به محدوده‌های امن نقدینگی کمک خواهد نمود تا بتوانیم به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای نقدی مشتریان سپرده گذار و مشتریان گیرنده تسهیلات باشیم. در این راستا پیامدهای مثبتی برای بانک وجود خواهد داشت که عبارتند از: ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها با سررسیدهای نسبتاً بلندمدت، جذب منابع به صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان مدت، عدم وجود بازار ثانویه فعال برای تسهیلات اعطا شده، پایین بودن قدرت نقد شوندگی تسهیلات تکلیفی، عدم وجود ابزار تأمین مالی مناسب مورد تایید بانک‌داری بدون ربا و الزامات متعدد از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها به عنوان تنها بازارهای اعمال سیاست‌های پولی دولت.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله