این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فینتک

پرسشنامه فناوری بیمه (اینشورتک)

پرسشنامه اینشورتک

دانلود پرسشنامه اینشورتک (فناوری بیمه) دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر به همراه سوالات طیف لیکرت پنج درجه و شرح و تفسیر

پرسشنامه فناوری بیمه (اینشورتک)

فناوری بیمه (اینشورتک)

اینشورتک Insurtech به استفاده از نوآوری‌های فناوری و تکنولوژی در صنعت بیمه جهت بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های این صنعت گفته می‌شود.

پرسشنامه فینتک (فناوری مالی)

پرسشنامه فینتک

دانلود پرسشنامه فینتک (فناوری مالی) دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر به همراه سوالات طیف لیکرت پنج درجه و شرح و تفسیر پرسشنامه

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری به طور صمنی بر فعالیت شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ) دلالت دارد که با استفاده از هایتک به خدمات مالی مشغول هستند.

پرسشنامه فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی)

فناوری مالی که فینتک FinTech نیز گفته می‌شود ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش‌های سنتی مدیریت مالی جهت ارائه خدمات مالی نوآورانه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com