این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فینتک

پرسشنامه اینشورتک (فناوری بیمه)

پرسشنامه اینشورتک (فناوری بیمه)

دانلود پرسشنامه اینشورتک (فناوری بیمه) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی با طیف لیکرت پنج درجه و شیوه تفسیر

پرسشنامه فناوری بیمه (اینشورتک)

فناوری بیمه (اینشورتک)

فناوری بیمه (اینشورتک) به استفاده از نوآوری‌های فناوری در صنعت بیمه جهت بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های این صنعت گفته می‌شود.

پرسشنامه فینتک (فناوری مالی)

پرسشنامه فینتک

دانلود پرسشنامه فینتک (فناوری مالی) دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر به همراه سوالات طیف لیکرت پنج درجه و شرح و تفسیر پرسشنامه

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری به طور ضمنی بر فعالیت شرکت‌های نوپا (استارتاپ) دلالت دارد که با استفاده از هایتک به خدمات مالی مشغول هستند.

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی) ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش‌های سنتی فعالیت‌های مالی جهت ارائه خدمات مالی نوآورانه و اثربخش است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com