این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماهیت علم

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر رویکردی مبتنی بر فهم همدلانه است که به شناخت اعمال از دیدگاه فاعل می‌پردازد. این شیوه زیربنایی برای اندیشه تفسیرگرایانه است.

پارادایم (الگوواره)

پارادایم (الگوواره)

پارادایم یا الگوواره (Paradigm) چارچوب اندیشه و فلسفه فکری حاکم بر جامعه است که در یک برهه زمانی مشخص در جامعه مورد نظر مسلط است.

فلسفه تحقیق (پارادایم پژوهش)

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق در یک تعریف ساده به معنای پیدا کردن روشی برای شناخت و پاسخ به پرسش‌ها و چراهای بشر است که قدمتی به بلندای تاریخ دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com