این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل آکر

دیوید آکر

دیوید آکر

دیوید آکر (David Aaker) استاد مدیریت اهل آمریکا است که در زمینه مدیریت بازاریابی، برندینگ و ارزش ویژه نام و نشان تجاری صاحب نظر می‌باشد.

پرسشنامه ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزش ویژه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند (brand equity) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه برند (مدل آکر)

ارزش ویژه برند (Brand Equity) ارزشی متمایز و برتر است که نام و نشان تجاری برای محصولات و خدماتش نسبت به رقبا ایجاد می‌کند.

وفاداری برند

وفاداری برند (مدل آکر)

وفاداری برند (Brand Loyalty) میزان دلبستگی و تعهد مشتریان در نگرش و رفتار نسبت به یک نام‌ونشان تجاری به صورت پایدار و بلندمدت اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com