این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل آکر

دیوید آکر

دیوید آکر

دیوید آکر David Aaker استاد مدیریت اهل آمریکا است که در زمینه مدیریت بازاریابی، برندینگ و ارزش ویژه نام و نشان تجاری صاحب نظر می‌باشد.

پرسشنامه ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزش ویژه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند یا brand equity دیوید آکر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه برند Brand Equity ارزشی متمایز و برتر است که نام و نشان تجاری برای محصولات و خدماتش نسبت به رقبا ایجاد می‌کند. این مفهوم توسط دیوید آکر معرفی شد.

وفاداری برند

وفاداری برند (مدل آکر)

وفاداری برند مدل آکر وفاداری برند و وفاداری نام و نشان تجاری و ابعاد برند سازمانی براساس مدل آکر و مطالب تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com