پرسشنامه ارزش ویژه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند از دیوید آکر دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: دیوید آکر

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک‌شده برند، تداعی برند و آگاهی برند

ضمیمه: بعد تمایل به قبول گسترش برند نیز ضمیمه شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند : ارزش ویژه برند (Brand Equity) را ارزیابی ذهنی و نامشهود مشتری از برند، فراتر از ادراک وی از ارزش کسب شده تعریف کرده‌اند. ارزش ویژه یک برند (نام و نشان تجاری) نتیجه ادراکات مشتریان از آن چیزیست که بوسیله بسیاری از عوامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وفاداری برند : وفاداری مشتریان به برند یک برنامه خرید از قبل تعیین شده برای یک طبقه خاص از محصولات است. مشتری تصمیم به خرید یک یا چندین برند، بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های بازاریابی می‌کند. این مقوله در مدیریت برند اهمیت بسیار زیادی دارد.

آگاهی برند : نقش آگاهی از نام تجاری در ارزش ویژه نام تجاری در سطح آگاهی می‌باشد که بدست می‌آید. سطح بالائی از اگاهی نفوذ بیشتر نام تجاری، که احتمال سوددهی در بسیاری از شرایط خرید را افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش سطوح اگاهی احتمال اینکه نام تجاری در مجموعه ملاحظات قرار بگیرد.

کیفیت ادراک‌شده برند : کیفیت ادراک‌شده مصرف‌کنندگان از نام تجاری، بدلیل فرآیند درگیری ادراکی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد. کیفیت ادراک‌شده بالا وقتی اتفاق می‌افتد که مصرف‌کنندگان تمایز و برتریی در نام تجاری نسبت به نام‌های تجاری رقیب را تشخیص می‌دهند.

تداعی برند : ارزش ویژه نام تجاری بطور گسترده بوسیله تداعی معانی­‌ که مصرف‌کنندگان در ذهن خود می‌سازند حمایت می‌شود. این تداعی به تصویر ذهنی نام تجاری ویژه کمک می‌کند. تداعی معانی نام تجاری پیچیده بوده و به دیگری مرتبط می‌باشد.

دانلود فصل دو و ادبیات پژوهش ارزش ویژه برند

فایل ورد مبانی نظری ارزش ویژه برند همراه با منابع فارسی و لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله