پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (جنیفر آکر)

تعداد سوالات: ۴۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند، شایستگی شخصیت برند، کمال شخصیت برند و خشونت شخصیت برند

تفسیر پرسشنامه شخصیت برند

  • هر یک از ابعاد شخصیت برند با تعدادی گویه مشخص شده است.
  • هر گویه با طیف لیکرت ۵ درجه اندازه‌گیری می‌شود.
  • میانگین سوالات هر بعد را مشخص کنید.
  • اگر میانگین سوالات هر بعد بالای ۳ باشد آن بعد معرف ویژگی مربوطه است.

مثال: صداقت شخصیت برند شامل ۱۱ گویه مانند فروتنی، خانواده‌دوستی، امین بودن و … تشکیل شده است. هر یک از افراد به هر گویه از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره‌ای می‌دهد. میانگین سوالات این ۱۱ گویه را برای هر فرد مشخص کنید. در نهایت یک ستون شامل میانگین نمرات پاسخ‌دهندگان به عامل «صداقت شخصیت برند» خواهید داشت. اگر این نمره از ۳ بیشتر باشد یعنی برند مورد بررسی از صداقت برخوردار است. طبیعی است هر چه این میزان به عدد ۵ نزدیک‌تر باشد صداقت شخصیت برند بیشتر خواهد بود.

تعریف شخصیت برند

شخصیت برند (Brand Personality) مجموعه ویژگی‌های انسانی‌ای است که به یک نام تجاری نسبت داده می‌شود. شخصیت برند آن چیزی است که مصرف‌کنندگان می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند و یک برند کارآمد ارزش خود را با حفظ مجموعه‌ای ثابت از ویژگی‌ها ارتقا می‌دهد. ارزش افزوده‌‌ای که شخصیت برند برای برند به همراه می‌آورد سوای منافع کارکردی آن است. در این نوشته می‌خواهیم ببینیم شخصیت برند چیست و چگونه می‌توان از آن به نفع کسب‌وکار بهره برد.

مجموعه­‌ای از خصوصیات انسانی که همراه با برند تداعی می­ شود، را شخصیت برند گویند. شخصیت برند را به عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسانی همراه برند تعریف نمود. اگرچه برندها اجسام غیرانسانی هستند اما اغلب مصرف‌کنندگان آنها را به عنوان اجسام دارای ویژگی­های انسانی تلقی می‌کنند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله