این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت بحران

پرسشنامه ترومای سازمانی

پرسشنامه ترومای سازمانی

دانلود پرسشنامه ترومای سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ترومای سازمانی

ترومای سازمانی

ترومای سازمانی تجربه جمعی کارکنان از یکسری از ضربات و شوک هایی است که معمولاً سوء کارکرد یک یا چند رکن از ارکان یک سازمان است.

مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی

مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی

ترجمه مقاله رابطه مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیرترجمه شده است.

پرسشنامه مدیریت بحران

پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت بحران

مدیریت بحران سازمانی

مدیریت بحران (Crisis Management) فرایندی است که سازمان در مواجهه با اتفاقات مخرب، مبهم، غیرمنتظره با پیامدهای بزرگ، در پیش می‌گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com