این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت نئوکلاسیک

تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت و سیر تحول تئوریهای سازمان مدیریت کلاسیک نئوکلاسیک با مدرن مدل پیشنهادی آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com