این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وظایف مدیران

پرسشنامه کنترل سازمانی

پرسشنامه کنترل سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه کنترل سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل ۴ بعد و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی Organizational Control فرایندی است که بوسیله آن افراد و واحدها به شیوه مورد انتظار سازمان جهت نیل به اهداف رفتار می‌کنند.

وظایف مدیران

وظایف مدیران

وظایف مدیران سازمان‌ها براساس ادبیات و مبانی نظری حوزه تئوری‌های سازمان و مدیریت در قالب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل دسته بندی می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com