این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب چشم انداز سازمان

ارزش های محوری

ارزش‌های محوری سازمان

ارزش‌های محوری Core Values باورها و ادراکات درونی یک سازمان پیرامون درستی و نادرستی امور است که در تصمیم‌گیری استراتژیک سازمان نقشی کلیدی دارد.

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری Core competencies یا قابلیت‌های کلیدی، منابع و قابلیت‌هایی است که مزایای استراتژیک یک کسب‌وکار را شکل می‌دهد.

چشم انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان Vision سیمای روشن و فراگیری از سازمان در بازه زمانی مشخصی از آینده است. این تصویر سازمانی جهت حرکت را تعیین می‌کند زیرا مشخص می‌سازد سازمان می‌خواهد چگونه باشد.

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

فلسفه وجودی Mission هدفی است که سازمان بخاطر آن وجود دارد. فلسفه وجودی اطلاعاتی پیرامون نوع محصول یا خدمت، ارزش‌های محوری و مخاطبین سازمان را منعکس می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com