این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کتاب مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

دانلود رایگان کتاب استراتژی رقابتی پورتر : کتاب استراتژی های رقابتی در زمینه استراتژی های ژنریک یا عمومی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب تحلیل سوات

کتاب تحلیل سوات

دانلود خلاصه کتاب تحلیل سوات با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره: در این خلاصه کتاب کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره در تحلیل سوات تشریح شده است.

کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید

کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید

دانلود رایگان کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید: دانلود اصل کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید به انگلیسی و خلاصه فارسی ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com