کتاب تحلیل سوات

عنوان: کتاب تحلیل سوات با رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره

نام اصلی: The SWOT Analysis

نویسنده: لاورنس فاین

نام لاتین نویسنده: Lawrence G Fine

نوع فایل: PDF

محتویات: خلاصه کتاب تحلیل سوات لاورنس فاین

متن آموزش: فارسی

هدف: آموزش تحلیل ترکیبی سوات با تصمیم‌گیری چندمعیاره

تهیه و تنظیم: پارس مدیر

درباره کتاب تحلیل سوات

یک مشکل اساسی دانشجویان مدیریت نبود منبع مناسب برای رویکرد ترکیبی سوات-تصمیم‌گیری چندمعیاره است. یک فایل آموزشی در زمینه تحلیل سوات براساس کتاب لاورنس فاین تهیه شده است. این فایل آموزشی که به صورت فارسی و PDF است. در فایل آموزشی تحلیل سوات ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس سوات تشریح شده است. همچنین در این فایل تحلیل سوات و ترکیب آن با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مانند AHP و تاپسیس تشریح شده است. در این فایل آموزشی تکنیک‌ها تشریح نشده است و فقط جنبه کلی و کاربردی دارد.

فاین در این کتاب روشی ترکیبی برای تحلیل مسائل مدیریت استراتژیک ارائه کرده است. برای انجام تحلیل سوات کافی است تا ابتدا عوامل داخلی و خارجی شناسایی شود. سپس وزن هر یک از عوامل داخلی و خارجی با روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی تعیین می‌شود. در ادامه چهار دسته استراتژی براساس هر معیار ارزیابی می‌شود. ماتریس ارزیابی استراتژی‌ها براساس معیارها یک ماتریس تصمیم را تشکیل می‌دهد. با استفاده از روش تاپسیس می‌توان استراتژی‌های موجود را اولویت‌بندی کرد.

این کتاب به زبانی بسیار ساده تگارش شده است. همچنین کوشش شده است تا با مثالی کاربردی روش‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با استفاده از الگوی سوات تشریح شود. در ترجمه و خلاصه‌نویسی کتاب اصل امانت‌داری حفظ شده است. همچنین این آموزش به صورت تصویری تهیه شده است تا درک مطلب ساده شود.

منبع نویسی

Fine, L. G. (2009). The SWOT analysis: Using your strength to overcome weaknesses, using opportunities to overcome threats. North Charleston: Create space Independent Publishing Platform, 78.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله