کتاب تحلیل سوات

دانلود کتاب تحلیل سوات با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره

نام کتاب: کتاب تحلیل سوات

نویسنده: لاورنس فاین Lawrence G Fine

نام اصلی: The SWOT Analysis

نوع فایل: PDF

محتویات: خلاصه کتاب تحلیل سوات لاورنس فاین

هدف: آموزش تحلیل ترکیبی سوات با تصمیم گیری چندمعیاره

تهیه و تنظیم: پارس مدیر

منبع نویسی: Fine, L. G. (2009). The SWOT analysis: Using your strength to overcome weaknesses, using opportunities to overcome threats. Kick It

مطالعه قبل از خرید

یک مشکل اساسی دانشجویان مدیریت نبود منبع مناسب برای رویکرد ترکیبی سوات-تصمیم گیری چندمعیاره است. یک فایل آموزشی در زمینه تحلیل سوات براساس کتاب لاورنس فاین تهیه شده است. این فایل آموزشی که به صورت فارسی و PDF است. در فایل آموزشی تحلیل سوات ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس سوات تشریح شده است. همچنین در این فایل تحلیل سوات و ترکیب آن با تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مانند AHP و تاپسیس تشریح شده است. در این فایل آموزشی تکنیک ها تشریح نشده است و فقط جنبه کلی و کاربردی دارد.

5000 تومان – خرید