این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی قیمت

آمیخته بازاریابی قیمت

قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می‌کند بنابراین باید طوری تعیین شود که ضامن بقای شرکت با توجه به سود مورد انتظار باشد.

آمیخته بازاریابی توزیع

آمیخته بازاریابی توزیع

آمیخته بازاریابی توزیع (Place) فرایند رساندن محصول یا خدمت به مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی از طریق کانال‌های مشخص حمل و نقل می‌باشد.

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته بازاریابی سبز کوشش‌های بازارمحور سازمان مبتنی بر عناصر سنتی آمیزه بازاریابی با در نظر گرفتن محیط زیست و حفظ منابع برای آینده است.

پرسشنامه آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی (آمیزه بازاریابی)

آمیخته بازاریابی (آمیزه بازاریابی) ترکیبی از چهار عنصر محصول، قیمت، ترفیع و توزیع است که شرکت برای دستیابی به اهداف در بازار استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com