این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمیزه بازاریابی

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبزهمراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه آمیخته بازاریابی

پرسشنامه آمیخته بازاریابی

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی شرکت همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

آمیخته بازاریابی توزیع

آمیخته بازاریابی توزیع

آمیخته بازاریابی توزیع Place فرایند رساندن محصول یا خدمت به مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی از طریق کانال‌های مشخص حمل و نقل می‌باشد.

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته بازاریابی سبز کوشش‌های بازارمحور سازمان مبتنی بر عناصر سنتی آمیزه بازاریابی با در نظر گرفتن محیط زیست و حفظ منابع برای آینده است.

پرسشنامه آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی (آمیزه بازاریابی)

آمیخته بازاریابی (آمیزه بازاریابی) Marketing Mix رویکردی فراگیر در بازاریابی است که بر مبنای چهار عنصر قیمت، محصول، ترفیع و توزیع بنا نهاده شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com