پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

فایل ورد پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

هدف : بررسی آمیخته بازاریابی سبز

ابعاد : محصول سبز، ترفیع سبز، توزیع سبز و قیمت سبز

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی آمیخته بازاریابی سبز

بازاریابی سبز فرایندی اجتماعی است که افراد و گروه ها از طریق فرایند مبادله محصولات و ارزش آنها، نیاز و خواسته خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند برآورده می کنند. به عبارتی دیگر به گفته یولونسکی بازاریابی سبز شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. به ندرت فعالیتهای زیست محیطی در همه معیارهای شرکت جای می گیرد.

علاوه بر این بسیاری از شرکتها معیارهای سنتی کسب و کار را برای ارزیابی موفقیت نوآوریهای سبز به کار می برند. هر شرکت، استراتژی بازاریابی مخصوص خود رادارد. استراتژی ۴P بازاریابی سبز همان عناصر آمیخته بازاریابی سنتی است اما چالش بازاریابان، استفاده خلاقانه از ۴P می‌باشد. عناصر آمیخته بازاریابی سبز عبارتند از :

  • محصول سبز (product)
  • قیمت سبز (price)
  • ترفیع سبز (promotion)
  • توزیع سبز (place)