این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اخلاق کار

وجدان کاری

وجدان کاری

وجدان کاری (Job Conscience) یک نظام ارزشی درون فرد است که موجب ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده به عنوان رعایت هنجارهای قانونی و عرفی فروشندگان همراه با بکارگیری اصول حرفه‌ای فروش تعریف می‌شود که موجب قصد خرید می‌شود.

پرسشنامه اخلاق کاری

پرسشنامه اخلاق کاری و سازمانی

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری و اخلاق سازمانی هانت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول) همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

اخلاق کاری و سازمانی

اخلاق کاری

اخلاق کاری (Work Ethics) سیستمی از ارزش‌ها، باورها، اعتقادات و اصول مشترک است که برای تشخیص اعمال درست و نادرست استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com