پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش دارای روایی و پایایی همراه با منبع استاندارد

پرسشنامه شماره یک: تاثیر رفتار اخلاقی فروش بر بر قصد خرید مشتریان

ابعاد : قیمت گذاری، اتیکت زنی، تبلیغات، سوء استفاده از مخاطبان خاص، کیفیت محصول و خدمات مشتری، آزادی انتخاب، شهرت و تمایل به خرید

تعداد سوالات : ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره دو: تاثیر رفتار اخلاقی فروشنده بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان

ابعاد: رفتار اخلاقی فروشنده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری به شرکت و وفاداری مشتری

تعداد سوالات: ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

رفتار اخلاقی فروشنده رعایت هنجارهای قانونی و عرفی فروشندگان همراه با بکارگیری اصول حرفه‌ای فروش است. فروشندگان مسئولیت اصلی فروش و سودآوری در سازمان را بر عهده دارند و فشارهای زیادی بر آنها وارد می‌شود این فشارها می‌توانند موجب بی توجهی آنها به بسیاری از اصول اخلاقی شوند. اما مساله مهم، تاثیر این رفتارهای غیراخلاقی بر روابط بلندمدت مشتری و سازمان‌ها می‌باشد.

کارکنان بخش فروش بنگاه‌های تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعهده دارند. به همین دلیل فشار فراوانی برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. گاه این فشارها موجب به کارگیری روش‌های نادرست و غیراخلاقی برای فروش بیشتر از جانب کارکنان می‌شود. این عمل نه تنها از لحاظ انسانی و اخلاقی ناپسند است بلکه از آن‌جایی که فروشندگان یک شرکت نمایندگان آن شرکت محسوب می‌شوند و بیشترین تماس را با مشتری دارند، می‌تواند بر تصویر ذهنی مشتری از سازمان تاثیر بگذارد. در نتیجه تمایل مشتری به حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری خواهد بود.

رفتار اخلاقی فروشنده با خریدار

رفتار اخلاقی فروشنده با خریدار

علم بازاریابی شاهد تلاش‌ها و تحقیقات قابل توجهی در زمینه موضوع رفتارهای نیروی فروش است. به این دلیل که بازاریابی، به صورت عام و به ویژه رابطه خریدار- فروشنده، حیطه‌ای است که مشکلات اخلاقی زیادی در آن به وقوع می‌پیوندد. عملکرد نیروی فروش وابسته به متغیرهای اصلی مشتری مداری، قابلیت اجتماعی، میل نیروی فروش به بازگشت مجدد مشتری بوده و نیروی فروش با تجربه که دارای ارتباطات خوشایند با مشتری باشد از دیدگاه فروشگاه دارای عملکرد بالاتری خواهد بود. در خدمات تاثیر رفتار اخلاقی فروش به مراتب نسبت به فروش کالاهای ملموس بیشتر به چشم می‌آید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله