پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

فایل ورد پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

هدف : بررسی ادراک مصرف کنندگان از رفتارهای اخلاقی شرکت و تاثیر آن بر تمایل به خرید

ابعاد : قیمت گذاری، اتیکت زنی، تبلیغات، سوء استفاده از مخاطبان خاص، کیفیت محصول و خدمات مشتری، آزادی انتخاب، شهرت و تمایل به خرید

تعداد سوالات : ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی رفتار اخلاقی فروش

فروشندگان مسئولیت اصلی فروش و سودآوری در سازمان را بر عهده دارند و فشارهای زیادی بر آنها وارد می شود این فشارها می توانند موجب بی توجهی آنها به بسیاری از اصول اخلاقی شوند. اما مساله مهم، تاثیر این رفتارهای غیراخلاقی بر روابط بلندمدت مشتری و سازمانها می باشد.

کارکنان بخش فروش بنگاه‌های تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعهده دارند، به همین دلیل فشار فراوانی برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. گاه این فشارها موجب به کارگیری روش‌های نادرست و غیراخلاقی برای فروش بیشتر از جانب کارکنان می‌شود. این عمل نه تنها از لحاظ انسانی و اخلاقی ناپسند است بلکه از آن‌جایی که فروشندگان یک شرکت نمایندگان آن شرکت محسوب می‌شوند و بیشترین تماس را با مشتری دارند، می تواند بر تصویر ذهنی مشتری از سازمان تاثیر بگذارد در نتیجه تمایل مشتری به حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری خواهد بود.

رفتار اخلاقی فروشنده با خریدار

رفتار اخلاقی فروشنده با خریدار

علم بازاریابی شاهد تلاش‌ها و تحقیقات قابل توجهی در زمینه موضوع رفتارهای نیروی فروش است. به این دلیل که بازاریابی، به صورت عام و به ویژه رابطه خریدار- فروشنده، حیطه ای است که مشکلات اخلاقی زیادی در آن به وقوع می پیوندد. عملکرد نیروی فروش وابسته به متغیرهای اصلی مشتری مداری ، قابلیت اجتماعی ، میل نیروی فروش به بازگشت مجدد مشتری بوده و نیروی فروش با تجربه که دارای ارتباطات خوشایند با مشتری باشد از دیدگاه فروشگاه دارای عملکرد بالاتری خواهد بود. در خدمات تاثیر رفتار اخلاقی فروش به مراتب نسبت به فروش کالاهای ملموس بیشتر به چشم می آید. می توان رفتار اخلاقی فروش را به عنوان عامل غیرمالی نام برد ، که تاثیرگذاری مالی بالایی دارد و همچنین به عنوان وسیله ای در جهت ایجاد تمایز که بر درآمد و بهبود سهم بازار تاثیر دارد.