پرسشنامه اخلاق کاری

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری

فایل ورد پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری

هدف: بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار


تعریف مفهومی اخلاق کاری

اخلاق کاری به عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما در درون سازمان‌ها شناخته می‌شود که هدایت‌کننده رفتار افراد و تصمیم‌گیری هستند. اخلاق کاری شامل ابعاد مختلفی است: کاربرد ارزش‌ها و اصول اخلاقی، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخلاقی و رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی است. پرسشنامه اخلاق کار برای سنجش میزان عمل به اخلاقیات در کار استفاده می‌شود.

ارزشهای سازمانی، مقوله‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با اخلاق سازمانی دارد. ارزش سازمانی عبارت از نظام ارزش‌ها و الگوهای اساسی رفتار در سازمان است که در طول زمان شکل گرفته و توسط اعضا مورد قبول واقع شده است. ارزش‌های سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمانی اثر می‌گذارد و اهمیت آن به حدی است که وظیفه اساسی مدیران سازمان تغییر، تحول و وضع ارزش‌های اخلاقی شناخته می‌شود.

اهمیت اخلاق در سازمان

نهادینه سازی اخلاق کاری وابسته برقراری عدالت در سراسر سازمان است، چرا که اگر کارکنان احساس عدم عدالت کنند دیگر پایبندی به اخلاقیات برایشان معنی‌دار نخواهد بود. مقوله اخلاق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک و نیم قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده است. رعایت اخلاق و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی درآمده است که در بیشتر سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مساله ارزش‌ها و اخلاق سازمانی از جمله مهمترین ضروریتهای سازمان‌های معاصر است. ارزش‌های یک سازمان در واقع عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده , آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت‌هایش در راستای چشم‌اندازش بر آن تکیه می‌کند. ارزش‌ها مجموعه دیدگاههایی هستند که بین نیک و بد، مطلوب و نامطلوب تفاوت قائل می‌شوند و بر انتخاب و دستیابی به اهداف ،راهبرد‌ها و ارزیابی نتایج مثبت و منفی آنها موثرند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله