این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اطلس تی

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA : دانلود محتوای تمام متن نوشته کاکارتز و رادیکر انتشارات اسپرینگر به همراه پاورپوینت آموزش تصویری نرم‌افزار مکسکیودا

کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo

کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo

دانلود کتاب آموزش نرم افزار انویوو NVivo : متن کامل کتاب به زبان انگلیسی به همراه خلاصه تصویری فارسی برای انجام تحلیل کیفی متن و مصاحبه‌های تخصصی

نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

آموزش نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

آموزش نرم افزار اطلس تی Atlas.ti با هدف انجام تحلیل کیفی داده‌ها است و برای کدگذاری و  مقوله بندی کردن و استخراج مضامین متون ارائه شده است.

کتاب آموزش اطلس تی

کتاب آموزش اطلس تی

دانلود کتاب آموزش اطلس تی جهت تحلیل کیفی داده‌ها با ATLAS.t به صورت فایل پاورپوینت در ۵۰ اسلاید آموزشی محیط نرم افزار به صورت تصویری و متنی فارسی

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی برنامه‌هایی کاربردی هستند که عملیات کدگذاری، شناسایی مقوله‌ها و ارائه الگوهای تحلیلی را تسهیل می‌کنند.

نرم افزار انویوو NVivo

نرم افزار انویوو NVivo

دانلود نرم افزار انویوو NVivo : نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و محاسبات انواع روش تحقیق کیفی و مصاحبه‌های تخصصی

نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

دانلود نرم افزار اطلس تی Atlas.ti : نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و مصاحبه‌های تخصصی انواع پژوهش کیفی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com