این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انواع مصاحبه

منبع‌نویسی مصاحبه

منبع‌نویسی مصاحبه

منبع‌نویسی مصاحبه و شیوه استناد به مصاحبه در روش APA با توجه به نوع مصاحبه تفاوت دارد اما دارای استاندارد ویژه و یکسانی است.

مصاحبه عمیق

مصاحبه عمیق

مصاحبه عمیق یا ژرف (Tiefeninterview) یکی از انواع مصاحبه در تحقیق کیفی است که هدف آن دستیابی به درک دقیق و غنی از موضوع مورد مطالعه است.

پروتکل مصاحبه

پروتکل مصاحبه

پروتکل مصاحبه فرمی شامل دستورالعمل‌هایی برای فرایند مصاحبه، پرسش‌های اصلی پژوهش و فضایی برای یادداشت برداری پاسخ‌های مصاحبه‌شونده است.

مصاحبه نیمه ساختاریافته

مصاحبه نیمه ساختاریافته

مصاحبه نیم ساختاریافته مرسوم ترین روش مصاحبه در تحقیقات کیفی است که شامل سوالات از پیش تعیین شده و بازپاسخ می‌باشد و البته سوالاتی نیز ممکن است اضافه شود.

انواع مصاحبه در تحقیقات کیفی

انواع مصاحبه در تحقیق کیفی

انواع مصاحبه در تحقیقات کیفی مدیریت شامل مصاحبه‌های بدون ساختار، مصاحبه‌های ساختارمند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مب باشند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com