منبع‌نویسی مصاحبه

منبع‌نویسی مصاحبه و شیوه استناد به مصاحبه در فهرست منابع APA با توجه به نوع مصاحبه تفاوت دارد اما دارای استاندارد ویژه و یکسانی است.

نخست بین دو دسته مصاحبه تفاوت قائل شوید. مصاحبه‌هایی که خودتان انجام داده‌اید که به آن مصاحبه شخصی گویند با مصاحبه‌های منتشر شده در رسانه‌ها تفاوت دارد. مصاحبه‌های شخصی نباید در فهرست منابع ذکر شود اما مصاحبه‌های منتشر شده باید ذکر شوند.

استناد درون‌متنی به مصاحبه‌های شخصی ایرادی ندارد. در این صورت باید متن کامل مصاحبه باید در انتهای پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا کتاب، پیوست گردد.

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌های شخصی

اگر در جریان پژوهش خود با شخصی مصاحبه کردید نباید در فهرست منابع به آن اشاره شود. این نوع مصاحبه‌ها برای دیگر پژوهشگران قابل دسترسی و بازیابی نیست.

نحوه ارجاع درون‌متنی به این مصاحبه‌ها بستگی به این دارد که آیا متن کامل مصاحبه را در پیوست کرده‌اید یا خیر. اگر متن کامل مصاحبه در پیوست قرار دارد درون متن می‌توانید به آن ارجاع دهید. این بیشتر به یک نقل قول شباهت دارد برای نمونه:

یکی از مشارکت‌کنندگان، به‌نام دکتر فرجی اظهار داشت که پارس‌مدیر یک پایگاه آموزشی بسیار خوب برای پژوهشگران مدیریت و علوم اجتماعی است (نسخه کامل مصاحبه در پیوست الف قرار دارد).

مصاحبه‌های شخصی، مصاحبه‌هایی هستند که به‌طور غیررسمی انجام داده‌اید. هدف این مصاحبه‌ها آن است تا داده‌های بیشتری برای پشتیبانی از دستاوردهای پژوهشی خود به‌دست آورید. بنابراین بهتر آن است که منبع‌نویسی و نقل‌قول در این زمینه پرهیز شود.

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌های منتشر شده

برای منبع‌نویسی مصاحبه منتشر شده، باید فرمت منبع منتشر کننده را شناسایی کنید.

نویسنده معمولا مصاحبه‌کننده است. نام شخص مصاحبه‌شونده در استناد یا منبع‌نویسی ذکر نمی‌شود. با این حال، مهم است که وقتی از مصاحبه‌ای که توسط شخص دیگری انجام شده است، دقیقاً مشخص کنید که مصاحبه‌کننده و مصاحبه شونده چه گفته‌اند. برای این منظور در استناد درون‌متنی به شیوه زیر عمل کنید:

نسیبه فرجی معتقد است که دانشجویان می‌توانند با رجوع به سایت پارس‌مدیر با انواع روش‌های پژوهش آشنا شوند (عسکری، ۱۴۰۰).

بنابراین روشن است که فرجی در مصاحبه با عسکری دیدگاه خود را مطرح کرد. حال اگر این مصاحبه در یک روزنامه منتشر شده باید به شیوه زیر در فهرست منابع عمل کنید:

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌ها

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌ها

نام‌مصاحبه‌کننده، حرف نخست نام. (سال، روز ماه). عنوان مصاحبه. آدرس اینترنتی.

عسکری، ف. (۱۴۰۰، ۱۵ فروردین). فراگیری روش پژوهش. آدرس اینترنتی.

اگر مصاحبه از یک سایت اینترنتی برداشته شده بود به شیوه زیر عمل کنید:

نام‌مصاحبه‌کننده، حرف نخست نام. (سال). عنوان مصاحبه، نام سایت اینترنتی، آدرس اینترنتی.

عسکری، ف. (۱۴۰۰). فراگیری روش پژوهش، پایگاه پارس‌مدیر. https://parsmodir.com/db/hrm/layoff.php

برای مطالعه بیشتر به منبع‌نویسی سایت و مراجع الکترونیک رجوع کنید.

استناد به مصاحبه یوتیوب

برای استناد به مصاحبه ای که در YouTube مشاهده کرده‌اید، از قالب استاندارد برای استناد به یک ویدیوی YouTube پیروی کنید. توجه داشته باشید که شخص یا سازمانی که ویدیو را آپلود کرده است به عنوان نویسنده در نظر گرفته می‌شود.

نام‌مصاحبه‌کننده، حرف نخست نام. (سال، روز ماه). عنوان ویدیو [ویدئو]. یوتیوب. آدرس اینترنتی.

عسکری، ف. (۱۴۰۰). فراگیری روش پژوهش [ویدئو]. یوتیوب. آدرس اینترنتی.

بنابراین این بسیار مهم است که مصاحبه در چه منبعی منتشر گردیده است.

خلاصه و جمع‌بندی

به‌طور کلی مصاحبه‌های شخصی نباید در فهرست منابع ذکر شود زیرا این منابع بوسیله دیگر پژوهشگران قابل بازیابی نیستند. بنابراین درون متن در صورت لزوم می‌توانید به مصاحبه شخصی که انجام داده‌اید ارجاع دهید ولی در فهرست منابع نباید چیزی نوشته شود. در چنین حالتی باید متن کامل مصاحبه را در انتهای پایان‌نامه، رساله یا کتاب خود، پیوست کنید. منبع‌نویسی مصاحبه منتشر شده نیز به منبع انتشار آن بستگی دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله