این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل اهمیت-عملکرد

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد یا Importance-Performance Analysis Map رویه‌ای در نرم افزار Smart PLS است که با نام IPMA شناخته می‌شود.

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) روشی برای سنجش میزان شکاف و فاصله انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) پیرامون پدیده موردمطالعه است.

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف

آموزش تحلیل شکاف یا فاصله عملکرد-اهمیت یا Gap Analysis با تعیین فاصله میزان اهمیت یا وضعیت مطلوب با میزان عملکرد یا وضعیت موجود

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com