این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تصمیم‌گیری چندمعیاره

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش (Satisfying method) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که برای غربالگری گزینه‌ها براساس استانداردهای صنعت عمل می‌کند.

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی از پایگاه پارس مدیر شامل آموزش انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه به صورت فازی و غیرفازی

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم

ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است.

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) زمینه‌ای گسترده از تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می‌کند.

پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره ابزاری استاندارد برای گردآوری دیدگاه خبرگان و صاحب‌نظران پیرامون معیارها و گزینه‌ها در روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است.

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM)

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) رویکردی برای ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه در میان گزینه‌های موجود براساس شاخص‌های متنوع، متفاوت و متعارض است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com