این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تصمیم گیری چند معیاره

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی از پایگاه پارس مدیر شامل آموزش انواع روش های تصمیم گیری چندشاخصه به صورت فازی و غیرفازی

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است.

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم گیری چندمعیاره MCDM مجموعه‌ای بزرگ از حوزه تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com