این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خط مشی

سیاست‌گذاری گردشگری

سیاست‌گذاری گردشگری

سیاست‌گذاری گردشگری (Tourism policy) مجموعه اقدامات و تصمیم‌های دولتی است که هدف توسعه و تقویت صنعت توریسم در کشورها انجام می‌شود.

سیاست‌گذاری علم و فناوری

سیاست‌گذاری علم و فناوری

سیاست‌گذاری علم و فناوری و نوآوری یک رشته دانشگاهی و موضوعی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های دولتی است.

چشم انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان (Vision) سیمای روشن و فراگیری از سازمان در بازه زمانی مشخصی از آینده است. این تصویر جهت حرکت سازمان را تعیین می‌کند.

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

بیانیه ماموریت (Mission) فلسفه وجودی و هدفی است که سازمان بخاطر آن وجود دارد و مسیری را برای دستیابی به چشم‌انداز سازمان فراهم می‌کند.

خط‌مشی سازمان

خط‌مشی سازمان

خط‌مشی یا سیاست (Policy) مجموعه اصول مدونی است که برای هدایت تصمیم و دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق رویه‌های مشخص، طراحی شده است.

خط‌مشی خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی : تعاریف و مفاهیم

خصوصی‌سازی (Privatization) فرایند انتقال مالکیت کسب‌وکارها از دولت به بخش خصوصی می‌باشد. این فرایند در کشورهای پیشرو در دستور کار قرار دارد.

خط‌مشی عمومی (سیاست‌گذاری عمومی)

خط‌مشی عمومی (سیاست‌گذاری عمومی)

خط‌مشی عمومی (Public policy) مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم ‌وابسته است که توسط گروه‌ها و بازیگران سیاسی برای دستیابی به اهداف خاص اتخاذ می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com